hrvatskienglish
slika

BUSINESS ENGLISH - POSLOVNI ENGLESKI

BUSINESS ENGLISHje specijalizirana izdavačka djelatnost trgovačkog društva AGRO EKO d.o.o., osnovana s ciljem promoviranja poslovnog engleskog jezika, izdavanjem udžbenika i materijala za samostalno učenje.

KOJE KNJIGE STE DO SADA IZDALI?

Izdali smo:
- BUSINESS ENGLISH 4 YOU tri (3) udžbenika koji su opremljeni sa po 2 CD-a snimljenog materijala od strane izvornih govornika.
- THE WORLD OF FAIRY TALES – dvojezično izdanje bajki za uzrast do 10 godina.
- Priručnu gramatiku engleskog jezika sa izrađenim vježbama

ŠTO JE KARAKTERISTIKA VAŠIH IZDANJA?

Knjiga broj jedan obrađuje osnovnu konverzaciju potrebnu u kontaktima na poslovnom putovanju. Paralelno s tom jezičnom građom obradili smo i osnovnu gramatiku i upoznajemo vas s 16 glagolskih vremena.
Knjige broj dva i tri proširuju vokabular u stručnom pogledu i razrađuju osnovna gramatička pravila.

JE LI POTREBNO UČITI GRAMATIKU?

Da, jer bez gramatike nećete moći savladati složenije jezične izraze.

KAKO NAS MOŽETE UVJERITI DA JE VAŠA METODA USPJEŠNIJA OD OSTALIH?

Mi smo je nazvali METODA E I E - EXCELLENCE – INNOVATION – EDUCATION ili prevedeno na hrvatski jezik I I E - IZVRSNOST – INOVATIVNOST – EDUKACIJA.
Kliknite na KONCEPT UDŽBENIKA, koja se nalazi na ovoj WEB stranici i imat ćete priliku vidjeti da li vam naš pristup odgovara.

TKO JE AUTOR UDžBENIKA?

Autor udžbenika je Milivoj Mesić, profesor engleskog i francuskog jezika.

TKO SU IZVORNI GOVORNICI (NATIVE SPEAKERS)

Izvorni govornici su iz Kanade, SAD-a, Novog Zelanda i Velike Britanije. Namjerno smo uzeli predstavnike raznih zemalja jer se kao što znate, engleski jezik govori kao materinski jezik u više zemalja. Iako se radi o jednom jeziku, izgovori i naglasci se razlikuju što se lijepo vidi iz snimljenog materijala.

DA LI VAM SE MOŽEMO OBRATITI ZA POMOĆ AKO “ZAPNEMO” S NEKOM OD OBRAĐENIH TEMA?

Da, preko e-maila pošaljite nam poruku o čemu se radi a mi ćemo naći način da vas kontaktiramo, bilo preko SKYPA ili e-maila.

OBAVIJESTI:
PREPORUČAMO:

BUSINESS english 4U book II

BUSINESS ENGLISH 4U
book II + 2 CD-a
Unit 1, Unit 5, Unit 12, App